Ydelser

Netværksmonitorering

Kurser & OT Lab

Incident Response

Deling af trusler

Hændelses registrering

SektorForum

Alle ydelserne understøttes af relevante vejledninger og processer for derigennem at sikre, at der opnås optimalt udbytte af ydelsen

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra SektorCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.