SektorForum LIVE!

Konference

Konference for medlemmer

SektorCERT afholder en konference om cybersikkerhed.
Du kan læse mere om denne nedenfor.

Formål

Agenda

SektorForum LIVE! er skabt for at give dansk kritisk infrastruktur (bl.a. fjernvarme, vand, el, transport og gas) en mulighed for, i et lukket forum, at udveksle erfaringer samt få ny viden om cybersikkerhed indenfor kritisk infrastruktur.

SektorForum LIVE! afholdes i Kolding og vil indeholde 6 indlæg fra både branchens egne samt eksterne oplægsholdere.
Fokus er cybersikkerhed indenfor industrielle kontrolsystemer og kritisk infrastruktur generelt.

INFORMATION

Praktisk information om SektorForum LIVE!

Sted

Volkerts Fylke
Dalbygade 40D
6000 Kolding

Dato

Tirsdag d. 3. oktober 2023

Fra kl. 9-16

Pris

2.500 kr for tilmelding før 1/7

3.500 kr for tilmelding efter 1/7

Hvem?

Kun medlemmer af SektorCERT kan deltage

Tilmelding til SektorForum LIVE!

Du kan her tilmelde dig til konferencen. Du vil blive videresendt til platformen NemTilmeld hvor du kan registrere dig.  

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra SektorCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.