Publikationer

Ydelseskatalog

SektorCERTs ydelseskatalog

Kataloget beskriver SektorCERTs ydelser, som vores medlemmer kan gøre brug af.

Rapport: 
Angrebet mod dansk, kritisk infrastruktur

Rapport om det største cyberangreb mod dansk, kritisk infrastruktur vi kender til. 

Angrebet skete i maj 2023. Udgivelsen er fra november 2023. 

Report: 
The attack against Danish, critical infrastructure

Report about the largest cyber attack against Danish, critical infrastructure we know of. 

The attack happened in May 2023. The publication is from November 2023. 

5FEB6602-1030-4957-93E0-B059827956F1

Uautoriserede scanninger mod energi- og forsyningsselskaber

Rapporten beskriver uautoriserede scanninger som foretages mod energi- og forsyningsselskaber, og belyser nogle af de udfordringer der kan være ved sådanne scanninger.

Sammen med rapporten deles en liste over IP-adresser – se nærmere beskrivelse i rapporten om anvendelsen af denne liste.

Håndbog om SektorCERTs trusselsvurderinger

Håndbogen forklarer de niveauer, som SektorCERT benytter i vores trusselsvurderinger, samt hvordan man som aktør skal forholde sig i de forskellige niveauer. 

Håndbogen oplister også SektorCERTs 25 anbefalinger, som vi anbefaler alle aktører indenfor kritisk infrastruktur at implementere. 

Trusselsvurdering (10/10-2023)

SektorCERTs seneste trusselsvurdering for de kritiske sektorer i Danmark. 

Trusselsvurdering skal læses i sammenhæng med Håndbogen for SektorCERTs trusselsniveauer. 

Threat Assessment (10/10-2023)

The latest threat assessment from SektorCERT for the critical sectors in Denmark.

The threat assessment should be used in conjunction with the Handbook of Threat Assessments.

Cyberangreb mod europæiske energi- og forsyningsselskaber

Rapporten giver et samlet overblik over angreb mod energi- og forsyningssel- skaber samt de relaterede organisationer, som har kunnet påvirket leverancen af kritisk infrastruktur i disse sektorer.

Cyber attacks against European energy & utility companies

The report provides a comprehensive overview of attacks against energy and utility companies and related organisa- tions that may have affected the delivery of critical infrastructure in these sectors.

Handbook of Threat Assessments

The handbook explains the threat levels and how to use them. 

It should be used in conjunction with the latest Threat Assessment. 

The handbook also lists SectorCERT’s 25 recommendations that we encourage all critical infrastructure organisations to implement.

Energisektorens cybersikkerheds-strategi

Energistyrelsens Cyber- og informations-sikkerhedsstrategi for el-, gas- og fjernvarmesektorerne 2022-2025

Årsrapport for EnergiCERT 2020

EnergiCERTs offentlige årsrapport for 2020

Bogen om EnergiCERT

Beskrivelse af SektorCERT og hvad vi leverer til vores medlemmer

CFCS Logo

CFCS Cybertruslen mod Danmark 2022

Den årlige vurdering, udgivet af CFCS, om det aktuelle cybertrusselsbillede mod de forskellige sektorer i Danmark.

National cybersikkerheds-strategi 2022-2024​

National strategi
for cyber- og informationssikkerhed 2022-24

Beskyt mod DDoS-angreb

Vejledning, udgivet af CFCS, vedrørende beskyttelse mod DDoS-angreb.

Årsrapport for EnergiCERT 2021

EnergiCERTs offentlige årsrapport for 2021

Logning – en del af et godt cyberforsvar

Vejledning, udgivet af CFCS, vedrørende logning og hvordan det indgår i et effektivt cyberforsvar.

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra SektorCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.