Medlemmer

SektorCERT er stiftet af Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Energinet.

Hvis du er betalende medlem af Dansk Fjernvarme eller Dansk Energi eller hører under Energinet, kan du blive medlem af SektorCERT.

Der er potentielt 431 virksomheder, som kan modtage ydelser fra SektorCERT.

33%

Fjernvarme

Dansk Fjernvarme bidrager som brancheorganisation med 33% af EnergiCERTs finansiering. 

33%

Dansk Energi

Dansk Energi bidrager som brancheorganisation med 33% af EnergiCERTs finansiering. 

33%

Energinet

Energinet og gasdistributionsselskabet Evida bidrager med 33% af EnergiCERTs finansiering. 

Dansk kompetence-center

EnergiCERT opbygger et dansk kompetencecenter indenfor OT-sikkerhed

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra SektorCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.