Sammen styrker vi cybersikkerheden i dansk, kritisk infrastruktur

Det aktuelle trusselsbillede

Senest opdateret den 9/10-2023

SektorCERT har den 9/10 2023 valgt at blive på trusselsniveau BLÅ.

Denne vurdering begrundes i følgende:

  • Der er en generel risiko for alvorlig hackingaktivitet, malware eller anden ondsindet aktivitet.

  • Der er potentiale for skadelige cyberaktiviteter, men SektorCERT ser ikke cyberaktiviteter blandt medlemmerne, som kan forventes at give anledning til påvirkning af kritisk infrastruktur.

  • SektorCERT har observeret rapporter i medierne og fra partnere, at der generelt stadig er vedvarende og aggressive ransomwareaktiviteter – både globalt set og i Danmark. Denne aktivitet er ikke målrettet de kritiske sektorer specifikt, men organisationer inden for disse sektorer kan blive ramt af opportunistiske angribere og bør kontinuerligt arbejde på at sikre deres infrastruktur og medarbejdere.

  • FBI har sendt et varsel til organisationer i de amerikanske kritiske sektorer, hvor der tegnes et billede af at organisationer ne er mål for vedvarende angrebsforsøg og angreb fra både russiske og kinesiske aktører. Vi vurderer at denne aktivitet har ikke direkte berøring med organisationer i de danske kritiske sektorer.

  • Vi vurderer, at mange selskaber har en god beskyttelse mod de nuværende angrebsmetoder, hvilket betyder, at risikoen for at de industrielle kontrolsystemer bliver ramt er lav.

Hent hele vores beskrivelse af det nuværende trusselsniveau, inkl. anbefalinger, under Publikationer.

OM OS

SektorCERT er de kritiske sektorers cybersikkerhedscenter.

 

SektorCERT er en væsentlig del af sektorer­nes forsvar mod cybertrusler. Vi er med til at opdage og håndtere, når den kritiske infrastruktur udsættes for cyberangreb, og det er hos os, den afgørende viden som kan forebygge det næste angreb, opbygges og deles.

Vi varetager blandt andet monitoreringen af de virksomheder i sektorerne, som er tilsluttet vores omfattende sensornetværk. Via sensornetværket monitorerer vi inter­nettrafikken med henblik på at opdage cyberangreb mod dansk, kritisk infrastruk­ tur.

SektorCERT er en non­profit forening ejet og finansieret af danske selskaber inden­ for kritisk infrasrtuktur. Vi samarbejder med Europas andre CERT’er og er med i en række cybersikkerhedsorganisationer som gør, at vi har stor viden om truslerne mod kritisk infrastruktur.

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra SektorCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.