Risikostying

Vi faciliterer gerne et spil i Risikostyring for jeres virksomhed

SektorCERT råder over 2 risikostyringsspil, som begge kan være med til at højne opmærksomheden for cybersecurity – for forskellige personalegrupper:

  • Under angreb – udgivet af Center for Cybersikkerhed
    Dette spil er 
  • Backdoor & Breaches – udgivet af Black Hill Security

Begge spil kan spilles i en seance, der samlet set varer ca. 1,5 – 2 timer og kan med fordel spilles af blandede personalegrupper, f.eks. teknikere, bestyrelsesmedlemmer, økonomiansvarlige m.m.

Spillene kan både spilles hos jer eller i EnergiCERTs hyggelige lokaler i Kolding.

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra SektorCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.